Guru Teg Bahadurji’s Shaheedi Gurpurab Special Diwan – Dec 18 & 20, 2015

01_dec18015

Friday, December 18, 2015 Guru Teg Bahadur Shahidi Diwas Diwan
Evening  Diwan 
7:30 PM    Rehraas Sahib
8:00 PM    Kirtan Bhai Jugmohan Singh Ji
8:30 PM   Kirtan Bhai Harbhajan Singh Ji
9:30 PM    Samapti & Langar

Sunday, December 20, 2015 Guru Teg Bahadur Shahidi Diwas Diwan
Morning & Afternoon Diwan
6:00 AM     Sukhmani Sahib
6:30 AM     Akhand Path Bhog
8 -10 AM     Asa Ki Vaar Kirtan By Bhai Jugmohan Singh Ji
11:15 AM     Kirtan By GNFA Youth
12:00  PM    Kirtan Bhai Jugmohan Singh Ji
12:30  PM    Kirtan Bhai Harbhajan Singh Ji
1:30    PM    Samapti & Langar

stats for wordpress