Guru Har Rai Ji Prakash Utsav

Please join us at GNFA to celebrate Guru Har Rai Ji’s Prakash Utsav. A summary is as follows:

Friday, Feb 1, 2013      
Evening Diwan

  • 7:30 PM    Rehraas Sahib
  • 8:00 PM    Kirtan Bhai Jagmohan Singh Ji
  • 8:30 PM    Katha Bhai Bhupinder Singh Maskeen Ji
  • 9:15 PM    Samapti & Langar

Sunday, Feb 3, 2013
Morning & Afternoon Diwan

  • 6-7:30 AM    Sukhmani Sahib
  • 8 -10 AM      Asa Ki Vaar Kirtan – Bhai Jagmohan Singh Ji
  • 11:00 AM     Kirtan By Khalsa School Students
  • 12:00 PM     Kirtan Bhai Jagmohan Singh Ji
  • 12:30 PM     Katha Bhai Bhupinder Singh Maskeen Ji
  • 1:15 PM        Samapti & Langar

guru_har_rai_ji_prakash_purab_2013

stats for wordpress