Guru Gobind Singh Ji’s Prakash Purab 1/4/2013 – 1/6/2013

Please join us at GNFA Gurdwara for Gurpurab Celebrations

Friday, Jan 4, 2013 Evening Diwan

Path Rehraas Sahib 7:30 PM
Kirtan 8:00PM
Samapti & Langar 9:15 PM

 

Saturday, Jan 5, 2013 – Gurpurab Day Evening Diwan

Path Rehraas Sahib 7:30 PM
Kirtan 8:00PM
Samapti & Langar 9:15 PM

 

Sunday, Jan 6, 2013 Morning & Afternoon Diwan

Sukhmani Sahib 6:00 AM – 7:30 AM
Asa Ki Vaar Kirtan By Bhai Jagmohan Singh Ji 8:00 AM – 10:00 AM
Kirtan By Khalsa School Students 10:00 AM – 10:15 AM
Kirtan Bhai Jagmohan Singh Ji 12:00 PM
Speech by Dr. Manmohan Singh 1:15 PM
Samapti & Langar 1:35 PM

 

stats for wordpress