Parkash Purab Sri Guru Har Krishan Sahib ji Wednessday, Friday and Sunday 18, 20 and 22 July 2012

Program
(Wednesday, July 18, 2012)

Paath  Rehraas Sahib ——————————————————————  7:30 – 8:00 pm

Kirtan Bhai Jagmohan Singh Harmohan Singh ji —————— 8:00 – 8:30pm

Kirtan Bhai Dharam Singh ji ——————————————————– 8:30 – 9:15 pm

Kirtan Bhai Narayan Parkash Singh Ji (Grandson of Sant Sujaan Singh ji) — 8:30- 9:15 pm

Friday Diwan, July 20, 2012

Rehraas Sahib Paath——————————————————————-  7:30 pm – 8:00 pm

Kirtan by Bhai Jagmohan Singh Harmohan Singh ji ———— 8:00 pm – 8:25pm

Kirtan Bhai Dharam Singh ji ——————————————————– 8:25 – 8:50 pm

Kirtan Bhai Mahinder Singh ji —————————————————— 8:50 – 9:05 pm

Katha Mahant Kahn Singh ji head sewa panthi samprada — 9:05 – 9:30 pm

 

Sunday Diwan, July 22, 2012

 Sukhmani Sahib Paath————————————————————-  6:00 am- 7:30 am

Kirtan Sri Asa ji di Vaar Bhai Jagmohan Singh Harmohan Singh ji —8:00 am -10:00am

Nitnem and Kirtan by GNFA youth —————————————— 10:00 am-10:15am

Kirtan by Bhai Jagmohan Singh Harmohan Singh ji  ——– 12:00 pm- 12:30pm

Kirtan by Bhai Dharam Singh ji ———————————————— 12:30 pm- 1:00 pm

Samapti ——————————————————————————————-   1:30pm

stats for wordpress